Banner homepage

TOELICHTING NA UITZENDING OVER VASCULAIRE EDS – DE KLINIEK, VTM

Naar aanleiding van een aflevering van De Kliniek over Vasculaire Ehlers-Danlos (EDS) op woensdag 18 september 2013 op VTM, willen wij in samenspraak met UZ Gent Dienst Genetica onze leden en Ehlers-Danlos patiënten verder toelichten:

 1. Vasculaire EDS is een heel zeldzame vorm van EDS en de genoemde complicaties komen enkel voor bij dit type van EDS.  Andere types van EDS kunnen tevens ook last hebben van blauwe plekken en spataders, maar zullen geen complicaties hebben zoals vermeld in de aflevering.     
 2. Een huidbiopt is de dag van vandaag niet meer strikt nodig voor de diagnose - dit kan nu ook betrouwbaar op bloed. In sommige gevallen zal in tweede instantie nog een huidbiopt worden genomen ter bevestiging.
 3. De testen (of het nu op bloed of op huid is) kunnen onmogelijk binnen enkele dagen afgerond zijn zoals in de reportage gebracht - een screening tijdens een op gang zijnde zwangerschap kan dus in de meerderheid van de gevallen niet op tijd resultaat geven om nog advies te geven naar een onderbreking van de zwangerschap (tenzij in derde trimester maar dit is niet te verkiezen!). Op basis van de resultaten van een huidbiopt kan men geen prenataal advies geven, daar heeft men de type mutatie voor nodig.
 4. UZ Gent Dienst Genetica en de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen vinden het spijtig dat genetische counseling eigenlijk niet aan bod is gekomen in deze reportage daar het heel belangrijk is. Men gaat bijvoorbeeld niet in op mogelijke broers of zussen van patiënte.
 5. De informatie betreffende de behandeling is foutief gegeven. Er is geen sprake vandaag van dure behandelingen die niet terugbetaald worden. De courante behandeling met Selector kost niet veel. Het is inderdaad wel zo dat medicatie de oorzaak van het probleem niet aanpakt en dat je met medicatie hooguit een vermindering van complicaties kan teweegbrengen.

We hopen hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.  Bij verdere vragen kan u altijd contact opnemen via email eds@bindweefsel.be of telefonisch via de EDS tel: 0493 05 09 99.

Ervaringssamenkomst voor mensen met chronische pijn - Vlaamse Pijnliga

De Vlaamse Pijnliga organisered ervaringssamenkomsten voor mensen met chronische pijn

Programma
14:00 Welkom - Inleiding door de Vlaamse Pijnliga
14:15 Inleiding op het thema Pijn en pijnmedicatie
         Goed en juist gebruik
         Bijwerkingen
         Interacties
         Geneesmiddelen en internet
         Terugbetaling
15:15 Pauze
15:45 Vragen en opmerkingen
         Jouw ervaringen
         Je kan ons op voorhand jouw vragen over dit thema bezorgen.
17:00 Einde

Sprekers:
Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen:  Apr. Frie Niesten (Cel geneesmiddelen LCM)
West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant: Apr. Caroline Lebbe (Cel geneesmiddelen LCM)

Voor info of data zie 


Inspecteur Decaluwé praat over Schuldsaldoverzekering

Bron:  Vlaams Patiëntenplatform

Ter informatie.

 

Op 24, 25 en 26 september zal het programma Inspecteur Decaluwé aandacht besteden aan de knelpunten die chronisch zieken ondervinden wanneer ze een schuldsaldoverzekering willen afsluiten.

Tijdens deze radioreportage zullen er onder andere getuigenissen van patiënten en reacties van verzekeraars en het Vlaams Patiëntenplatform aan bod komen.

Inspecteur Decaluwé komt tussen 7u00 en 9u00 op Radio 2. Je zal de reportage ook via de website van Radio 2 kunnen herbeluisteren:

http://www.radio2.be/inspecteur-decaluwe

Erfelijke Aorta Aneurysma

Hier komt binnenkort meer informatie over Erfelijke Aorta Aneurysma!

Statuut 'persoon met chronische ziekte' en zeldzame ziekte

Bron: Presscenter.org by Residence Palace International Press Center
 http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130913/statuut-persoon-met-chronische-ziekte

Statuut 'persoon met chronische ziekte'

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
 
Hoort bij Ministerraad van 13 september 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit dat de voorwaarden vastlegt voor de ingang, het behoud en het intrekken van het statuut chronische aandoening dat de wet van 27 december 2012 inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg heeft ingesteld.

Er wordt voorgesteld dat het statuut:

 • automatisch wordt toegekend door het ziekenfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten of ingeschreven, op basis van een financieel criterium (300 euro gezondheidsuitgaven over 8 opeenvolgende trimesters) of op basis van het voordeel van de forfaitaire toelage voor de hoge gezondheidsuitgaven (forfait chronisch zieke)
 • wordt toegekend op basis van een door een geneesheer-specialist opgemaakt attest dat bevestigt dat de rechthebbende aan een zeldzame of weesziekte lijdt (een ziekte die een beperkt aantal personen treft in vergelijking met de algemene bevolking, hetzij één persoon op 2000)

De begunstigden van het statuut genieten thans de volgende voordelen: verplichte toepassing van de derdebetaler (1 januari 2015) en de verlaging met 100 euro van het grensbedrag van de remgelden van het maximum aan te rekenen bedrag wanneer een gezinslid gedurende twee opeenvolgende jaren een bepaald niveau van remgelden bereikt (1 januari 2013).

Brochures en informatie boekjes

Nieuwe 2019 brochures en informatie boekjes

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe brochures en informatie boekjes.

Deze kan je bekijken en downloaden via deze link http://bit.ly/2UjNbB8

Kijk regelmatig terug voor nieuwe informatie.

Persbericht - Veiling voor het goede doel, Benefiet Bingo

Tienen, 24 augustus 2013

Persbericht

Veiling voor het goede doel: gesigneerde truitjes en T-shirts van bekende Vlamingen, o.a. de Belgische kampioenstrui 2012 van TOM BOONEN
Benefiet Bingo

De Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen presenteert vanaf 31 augustus t.e.m. 7 september a.s. een online veiling op eBay ten voordele van haar patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De veiling bevat gesigneerde truitjes en T-shirts van een groot aantal bekende Vlamingen. Zo vind je er onder meer de gehandtekende Belgische kampioenstrui 2012 van Tom Boonen en tevens gesigneerde en gedragen T-shirts van Nathalie Meskens, Roel Vanderstukken, Niels Destadsbader, dEUS, en nog vele andere. Ook de Vlaamse soapkijker komt aan zijn trekken. Voor de Thuis kijker is er een sweater van het personage Bram (Bert Verbeke) uit de één-serie en voor de Familie liefhebbers een T-shirt met de schrijfsels van een groot deel van de huidige cast van het VTM-programma. Enkele hebbedingen behoren ook tot onze collectie zoals gesigneerde cd’s en andere items.

Aansluitend op de veiling vindt zaterdag 7 september de eerste editie plaats van ons benefiet in de vorm van een reuze bingoavond. Er werd gekozen voor dit concept om er een ontspannen avond van te maken. In de evenementenhal van het Houtemveld te Tienen kan je terecht vanaf 19u00 voor een avond vol spel en plezier. Gedurende 6 spellen onderverdeeld in elk 3 ronden kan je kans maken op maar liefst 18 mooie prijzen! Dankzij de gulle en goedhartige sponsors en handelaars kunnen wij uitpakken met een mooie prijzentafel o.a. een diner voor 2 personen bij de bekende chef Jeroen Meus, een reis voor 2 naar Frankrijk, een fiets, tal van elektro en andere waardevolle prijzen.

De organisatie is in handen van de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen. Onze vereniging verdedigt voornamelijk de belangen van heel wat patiënten met het Ehlers-Danlos syndroom en het Marfan syndroom, twee zeldzame erfelijke bindweefselaandoeningen. Aan de hand van dit initiatief wil de vereniging de aandoeningen bekender maken onder het publiek en geld inzamelen voor o.a. wetenschappelijk onderzoek.

De veiling voor het goede doel kan men online terugvinden op eBay

vanaf 31 augustus:  http://myworld.benl.ebay.be/bindweefsel_be

preview op: http://community-benl.ebay.be/t5/media/v2/gallerypage/album-id/8/tab/albums


De benefiet Bingo start om 20u00 (deuren: 19u00) in de evenementenhal van het Houtemveld te Tienen


Verdere informatie kan u vinden op:

Website: www.bindweefsel.be

Facebook: www.facebook.com/Bindweefsel.be


Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Vicky Peyffers, secretaris/persverantwoordelijke: secretaris@bindweefsel.be / 0493 05 09 99

Standpunt

Standpunt

Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen

Charissa Frank, voorzitter
Vicky Peyffers, persverantwoordelijke
www.bindweefsel.be
0493/050999


De laatste weken verscheen er wel elke dag een artikel in de media over het groot aantal zieken en het ziekte uitkeringssysteem. De Ziekenfondsen die vinden dat er geen ziekenbriefjes voor de eerste dag gehaald moeten worden. Een aanval van Unizo dat er te veel onrechtmatige zieken zijn en vooral de ouderen die vervroegd met pensioen willen gaan. Een huisarts hier en daar doet er nog een korreltje zout boven op door de ziekenfondsen aan te vallen door te stellen dat controleartsen beter hun werk moeten doen. Een artikel dat ons verteld dat Burn-out wel degelijk een ziekte is en de vinger wijst naar de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de werknemer, maatschappij, zieke, enzovoort, enzovoort.

Feit is dat ziek zijn een stigma is geworden in deze maatschappij. Een zieke wordt bestempeld als profiteur en het algemeen publiek volgt de redenering. Het is een heksenjacht geworden op zieken in een crisis tijd waar het budget krap is geworden.

Helaas, als voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen, kijk ik dit tafereel met leden ogen aan. Als maar meer zie ik onze echte zieke leden en andere echte zieken steeds vaker hun ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering of FOD uitkering verliezen.

Blijkbaar, volgens verschillende partijen, krijgen nepzieken wel ziekte-uitkeringen! Hierdoor worden de echte zieken nogmaals slachtoffers in een maatschappij die hen al veroordeeld hebben als profiteurs.

Misschien wordt het hoog tijd dat het systeem wordt aangepast. Het lijkt er namelijk steeds meer en meer op dat het systeem zo lek is als een zeef. Aan één kant verliezen heel veel 'echte' zieken hun uitkering en bestaansmogelijkheden en aan de andere kant zijn er blijkbaar te veel 'nep' zieken. Getuigt deze over vertegenwoordiging van verhalen in de media dan niet duidelijk dat het systeem niet werkt, dat het krom en scheef is?

Het publiek hoort niets van het feit dat vele zogezegde 'echte' zieken systematisch uit het systeem worden gegooid met alle gevolgen van dien: Jarenlange beroepsprocedures, afhankelijkheid van het OCMW of vallen zonder enig inkomen.

De 'echte' zieken worden dus slachtoffer en moeten een strijd aangaan om hun 'echte' ziekte te bewijzen. Veel 'echte' zieken en hun gezinnen worden in de armoede geduwd door de hoge kosten dat een ziekte met zich meebrengt en het feit dat er inkomensverlies is.

Wat is deze dagen nog rechtvaardig!

In plaats van het moddergevecht in de media uit te voeren, allerlei beweringen maken, zou men eerst een deftig en beter werkend systeem onderzoeken. Een transparanter systeem dat hand in hand werkt met het werkloosheid en pensioensysteem zou al heel wat verandering met zich meebrengen. De 'echte' zieken kunnen dan hun uitkering behouden en de 'nep' zieken zullen dan door de mand vallen!

Contactdag 30 November St. Amandsberg

Op zaterdag 30 november is het weer zo ver. Dan houdt onze patiëntenvereniging, zoals elk najaar, een informatieve contactdag.

Vanaf 13u30 heten wij jullie van harte welkom te huize Lijnmolen in St-Amandsberg (Gent)

Programma:

 • Lezingen over het Ehlers Danlos Syndroom en het Marfan syndroom door medewerkers van

  de dienst genetica van het UZ Gent.
 • Achteraf is er de kans om gezellig samen te zitten met een hapje en een drankje aan zeer

  democratische prijzen
 • Extra: - De lezingen over EDS en Marfan lopen gelijktijdig die dag. Dit omdat we hebben

  gemerkt in het verleden dat het wachten zeer vermoeiend kan zijn.
 • Breng gerust je kinderen mee er is kinderopvang voorzien.

 • Wij zijn nog steeds op zoek naar helpende handen voor deze dag. Alle beetjes helpen. Geef ons een seintje


Praktisch:

Locatie:   Huize Lijnmolen
                Lijnmolenstraat 151
                9040 Gent St.-Amandsberg (Gent)

Inschrijven:

     Via email : info@bindweefsel.be

     Via telefoon : 0493 05 09 99

Gelieve volgende info te laten weten: Naam + voornaam, EDS of Marfan, Lid of niet-lid, adres, tel., emailadres. Inschrijven kan tot 27 november 2013.

Indien je vragen hebt ivm carpooling, aarzel niet ons te contacteren. Wanneer de inschrijvingen compleet zijn zullen we ons best doen aan alle aanvragen te voldoen. Ook voor de routeomschrijving en de regeling voor openbaar vervoer kan je bij ons terecht.

Prijs:  Gratis voor leden
          5€ voor niet-leden
          u kan zich uiteraard lid maken op 30 november,
          dan vervalt de 5€. Lidgeld = 20€ / jaar

Assortiment broodjes:

Prijs: 5€ voor volwassene en 3€ voor kinderen ( tot 12 jaar).

         Inbegrepen: assortiment broodjes 2 drankbonnen
         (1 voor kinderen),dessert

         Betalen aan de kassa.

        Indien u een speciaal dieet volgt of bij allergie , laat
        het ons weten!!

Indien er nog extra’s aan het programma worden toegevoegd wordt u op de hoogte gehouden via email, facebook en onze website

Tot dan!

Regiobijeenkomst Antwerpen 10 oktober 2013Wanneer:   Op donderdag 10 oktober 2013  van 13.30u tot 17.30u

Waar:         Ontmoetingscentrum ‘De Cluyse’ In Merksem
                   Kerkhofblommestraat 1, 2170 Merksem.
                  (Men kan heel gemakkelijk binnen met een rolstoel)


Kostprijs:

Voor de democratische prijs van €5 kan je heel de namiddag zoveel koffie en thee drinken als je wil. Ander dranken zijn te verkrijgen mits opleg.


Hoe te bereiken?

Auto:

 • Via de ring van Antwerpen neemt men afrit 1 Merksem.
 • Aan de lichten steekt men het kruispunt over.
 • Bij de derde straat aan je rechterkant draai je de Kerkhofblommestraat in daar is een parking.

Bus:

 • Antwerpen F. Rooseveltplaats perron 34 (10 minuutjes wandelen van Centraal station)
 • Neem je bus 640 Wuustwezel - Brecht
 • afstappen aan halte Laarbekestraat (reistijd een half uurtje)
 • na 200m wandelen kom je aan de Cluyse

Tram:

 • Volg in station de pijltjes premetrostation Astrid
 • Neem daar tram 6 Olympiade - Luchtbal
 • Stap af Merksem Lambrechtshoeken
 • Steek over naar het tankstation Lukoil en looprecht door.
 • Neem de tweede straat naar rechts af.
 • Bij de eerste straat Links is men aan de Cluyse wandelafstand is ongeveer 750 meter.


Inschrijven kan via: Goddy Depla - goddydepla@gmail.com

Telefonische: 0486/92 44 62