Standpunt

Standpunt

Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen

Charissa Frank, voorzitter
Vicky Peyffers, persverantwoordelijke
www.bindweefsel.be
0493/050999


De laatste weken verscheen er wel elke dag een artikel in de media over het groot aantal zieken en het ziekte uitkeringssysteem. De Ziekenfondsen die vinden dat er geen ziekenbriefjes voor de eerste dag gehaald moeten worden. Een aanval van Unizo dat er te veel onrechtmatige zieken zijn en vooral de ouderen die vervroegd met pensioen willen gaan. Een huisarts hier en daar doet er nog een korreltje zout boven op door de ziekenfondsen aan te vallen door te stellen dat controleartsen beter hun werk moeten doen. Een artikel dat ons verteld dat Burn-out wel degelijk een ziekte is en de vinger wijst naar de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de werknemer, maatschappij, zieke, enzovoort, enzovoort.

Feit is dat ziek zijn een stigma is geworden in deze maatschappij. Een zieke wordt bestempeld als profiteur en het algemeen publiek volgt de redenering. Het is een heksenjacht geworden op zieken in een crisis tijd waar het budget krap is geworden.

Helaas, als voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen, kijk ik dit tafereel met leden ogen aan. Als maar meer zie ik onze echte zieke leden en andere echte zieken steeds vaker hun ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering of FOD uitkering verliezen.

Blijkbaar, volgens verschillende partijen, krijgen nepzieken wel ziekte-uitkeringen! Hierdoor worden de echte zieken nogmaals slachtoffers in een maatschappij die hen al veroordeeld hebben als profiteurs.

Misschien wordt het hoog tijd dat het systeem wordt aangepast. Het lijkt er namelijk steeds meer en meer op dat het systeem zo lek is als een zeef. Aan één kant verliezen heel veel 'echte' zieken hun uitkering en bestaansmogelijkheden en aan de andere kant zijn er blijkbaar te veel 'nep' zieken. Getuigt deze over vertegenwoordiging van verhalen in de media dan niet duidelijk dat het systeem niet werkt, dat het krom en scheef is?

Het publiek hoort niets van het feit dat vele zogezegde 'echte' zieken systematisch uit het systeem worden gegooid met alle gevolgen van dien: Jarenlange beroepsprocedures, afhankelijkheid van het OCMW of vallen zonder enig inkomen.

De 'echte' zieken worden dus slachtoffer en moeten een strijd aangaan om hun 'echte' ziekte te bewijzen. Veel 'echte' zieken en hun gezinnen worden in de armoede geduwd door de hoge kosten dat een ziekte met zich meebrengt en het feit dat er inkomensverlies is.

Wat is deze dagen nog rechtvaardig!

In plaats van het moddergevecht in de media uit te voeren, allerlei beweringen maken, zou men eerst een deftig en beter werkend systeem onderzoeken. Een transparanter systeem dat hand in hand werkt met het werkloosheid en pensioensysteem zou al heel wat verandering met zich meebrengen. De 'echte' zieken kunnen dan hun uitkering behouden en de 'nep' zieken zullen dan door de mand vallen!