Gezocht: deelnemers met chronische pijn voor wetenschappelijk onderzoek UGent

De Vlaamse Pijnliga (waar Bindweefsel deel uit maakt)  wenst wetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn te ondersteunen. In dit kader zullen in samenwerking met Universiteit Gent binnenkort een aantal studies opgestart worden naar de invloed van chronische pijn op het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met pijn en hun naaste omgeving. Zo zal een bepaalde studie focussen op de helpende rol die partners van mensen met chronische pijn kunnen spelen in het omgaan met chronische pijn. Een andere studie richt zich dan weer op het functioneren van mensen met een specifieke aandoening, zoals bij voorbeeld fibromyalgie en reumatoïde artritis. 

Voor het welslagen van deze studies is de deelname van een groot aantal mensen met chronische pijn noodzakelijk, en hiervoor doen wij graag een beroep op uw bereidwillige medewerking. Voor elke studie is er een deelnamevergoeding voorzien die afhangt van de duur van de studie. Voor de eerstvolgende studies hoeft u zich niet naar Gent te verplaatsen, maar kan u van thuis uit deelnemen op momenten die voor u het beste passen.

Registreer u als vrijwilliger
Indien u wenst deel te nemen aan één van de studies, kunt u zich registeren via volgende link: http://www.healthpsychology.ugent.be/VPL/

Hoe verloopt het?
Na uw registratie zullen we telefonisch contact met u opnemen om verdere  informatie te verschaffen over de specifieke studie waarvoor u wordt uitgenodigd. 

Uiteraard staat het u nog vrij om deelname aan het onderzoek te weigeren op het moment dat wij u opbellen om u uit te nodigen. 

Graag willen we u alvast bedanken voor uw interesse in het onderzoek, en we hopen dat u door uw bereidwillige medewerking samen met ons wil bouwen aan een betere zorg voor patiënten met chronische pijn.

Vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren via VPL@ugent.be 

Hoogachtend,

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie van Universiteit Gent
Prof. Dr. G. Crombez
Prof. Dr. L. Goubert
Prof. Dr. S. Van Damme
Dr. Lies De Ruddere
Sara Kindt, MSc

De Vlaamse Pijnliga
Theo Verbeke
Johan Tourné