AAN ALLE VRIJWILLIGERS


Deze week is het de week van vrijwilligers!

Als voorzitter van de vereniging wil ik dan ook alle mensen bedanken die zich op één of andere manier zich inzetten voor onze vereniging, voor onze aandoeningen, voor onze patiënten. Veel van deze mensen ken ik niet persoonlijk maar toch blijven ze zich liefdevol inzetten.

Denk maar aan de vele mantelverzorgers, de dokters die ons helpen, de onderzoekers die met veel geduld naar oplossingen en nieuwe verbanden zoeken, de vrijwilligers die alle chronische zieken helpen door lobbywerk te verrichten, de mensen die helpen aan het zeldzame ziekten plan, de verplegers en andere zorgverleners, de kinesisten, de maatschappelijk werkers, de familie- en thuishulp, …

Gewoon een hele groep mensen die zich inzetten om ons levens kwaliteit te verbeteren.

Namens alle patiënten en leden van Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen, dank ik jullie!
Met de liefste en gelukkigste groeten omdat jullie bestaan,

Charissa FRANK