Ice bucket challenge - een verrasssing

Deze week keken wij onze rekening na en zien wij dat iemand € 30,00 heeft overgemaakt met de vermelding 'ice bucket' challenge!
Zo verwarmend dat iemand, zo maar, de ice bucket challenge voor onze vereniging heeft gedaan.

Een hele hartelijke dank gaat uit naar David Jochems en Katrien Janssens.

Het heeft ons hart doen smelten en we zijn er niet koud van geworden.

Dank jullie wel!

Charissa
namens het Bestuur