Correctie Nieuwsbrief J28v1

Er is een foutje gelopen in onze nieuwsbrief waarvoor onze excuses.  Hieronder vind u de correcte tekst:

Marfan syndroom
Medicamenteuze Studies 2014

In november kwam na
lang wachten uiteindelijk de langverwachte resultaten van de verschillende
medicamenteuze studies Beta-Blocker, Losartan, Beta-Blocker + Losartan voor het
Marfan syndroom. Professor Julie De Backer kwam naar de patiëntenbijeenkomst om
de resultaten voor te stellen.

Om een beter inzicht te
krijgen in de bestaande kennis rond medicamenteuze behandeling van
aortaverwijding bij Marfan syndroom (MFS) wordt eerst een introductie gegeven
met de  achtergrond van de beta-blockers
en Losartan.

Behandeling met
beta-blockers ter preventie van aortaverwijding werd voor het eerst beschreven
in de jaren ’70.  Deze eerste studies bij
MFS patienten  wezen uit dat deze behandeling
effectief is, maar niet bij iedereen.  In
1994 werd de eerste zogenaamd gerandomiseerde studie uitgevoerd met
beta-blockers bij patienten met MFS .

Gerandomiseerd wil zeggen
dat 2 groepen worden vergeleken waarbij de indeling van een bepaalde patient in
een bepaalde groep volgens het lot gebeurt (hier propranolol versus placebo).
Deze studie toonde duidelijk het positieve effect aan van beta-blockers op de
groei van de aorta bij de meeste  MFS
patienten.. Op basis hiervan werden beta-blockers dan ook aanzien als de
standaard behandeling bij MFS. Sommige patiënten hebben evenwel belangrijke
bijwerkingen  of hadden weinig effect van
een behandeling met beta-blocker. Om deze reden is men altijd blijven zoeken
naar alternatieven.

Nadat aangetoond werd in
muismodellen dat TGF-β een belangrijke rol blijkt te spelen in het proces van
aortaverwijding, werd  Losartan, een
gekende bloeddrukverlager met een blokkerend effect op TGFbeta voorgesteld als
mogelijk betere behandeling.. Bij muizen met MFS bleek losartan ook duidelijk
effectief te zijn.

Om Losartan te testen in
de behandeling voor aortaverwijding bij het Marfan syndroom werden
internationaal verschillende trials opgestart. De studies vertonen veschillen
betreffende gebruikte medicatie en betreffende design. Sommige trials
gebruikten een Beta-Blocker plus Losartan tegenover Beta-Blocker, andere
Beta-Blocker tegenover Losartan, , sommige studies waren blind -andere open.
Een blinde studie is een studie waarbij 
de patiënt niet weet welke medicatie hij/zij neemt, dubbel blind
betekent dat noch de patiënt noch de arts weet welke medicatie de patiënt
neemt. Dubbel blinde studies zijn methodologisch gezien de beste studies.

Gent heeft deelgenomen aan
2 dubbel blinde studies, 1 als enige Europees centrum in een Amerikaanse studie
waarbij atenolol met losartan werd vergeleken en 1 in het eigen centrum waarbij
de combinatie van losartan en een Beta blocker wordt vergeleken met een beta
blocker alleen. Deze laatste studie is analoog aan een groter onderzoek in
Frankrijk en de gegevens worden dan ook samen onderzocht.  In beide studies werd 3 jaar opvolging
voorzien.

De Amerikaanse studie kon
geen verschil aantonen tussen atenolol (beta-blocker) en losartan wat betreft
effect op groei van de aorta. Beiden waren gelijkwaardig; ook wat betreft
neveneffecten werden geen verschillen genoteerd tussen beide producten. Er werd
gebruik gemaakt van vrij hoge dosissen beta-blokker en dit werd ook goed
verdragen. De tweede studie bestudeerde hef effect van losartan versus placebo
toegediend aan MFS patienten die reeds een beta-blokker namen. Ook hier werden geen
verschillen gezien tussen beide groepen wat erop wijst dat het toevoegen van
losartan aan de standaardbehandeling niet zinvol is. 

Op basis van de vandaag
gekende resultaten moeten we besluiten dat 
Beta-Blockers de eerste keuze blijven voor de afremming van aortagroei
bij MFS – deze producten worden ook goed verdragen, ook in hogere dosis.
Losartan wordt eveneens goed verdragen en is een aanvaardbaar alternatief.
Vroeg en lang genoeg behandelen is waarschijnlijk beter.

Een uitgebreide
presentatie is beschikbaar als pdf. Deze kan u opvragen per email aan
info@bindweefsel.be.