Conferentie Marfan in samenspraak met ABSM

We hebben de eer u uit te nodigen voor onze jaarlijkse conferentie over het Marfan-syndroom georganiseerd in samenwerking met onze Waalse zustervereniging ABSM met simultane vertaling tolk.

De bijeenkomst zal uit 2 delen bestaan:

 De eerste lezing wordt gegeven door professor Filip REGA van de Universiteit van Leuven.

Hij zal een weinig bekende technische werking van de verwijde aorta in Marfan presententeren, ‘PEARS’ van de Engelse bedenkers Tom TREASURE en John PEPPER en een acroniem voor "Aangepaste externe ondersteuning voor aortawortel ".  Professor REGA was een van de eersten in de wereld om deze techniek in de praktijk te nemen. Het is een techniek die weinig bekend is en die niet persé geschikt is in alle omstandigheden, maar het is een nuttige aanvulling op het therapeutisch arsenaal dat beschikbaar is voor hartchirurgen.

 Professor Julie DE BACKER zal voor de tweede uiteenzetting gevoelige onderwerpen aan pakken, die ook het onderwerp van innovatief onderzoek zijn. Haar presentatie zal getiteld zijn: "Marfan and pregnancy, Marfan and sports: YES or NO? " Professor De Backer zal tevens meer vertellen over de oprichting van het Europees netwerk van referentiecentra voor zeldzame ziekten. De patiëntvertegenwoordiger van het ABSM Roman ALDERWEIRELDT zal haar helpen en zijn standpunt als vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging in verband met dit proces geven.

 Jullie worden verwacht:

 Leonardo da Vinci lokaal van het Centre Hospitalier Régional de Namur,

Zaterdag 9 december 2017 van 10:00 tot 13:00 uur

 We zullen je vanaf 10:00 verwelkomen. De conferenties zal rond 10.30 uur beginnen.  Zoals gebruikelijk zal er telkens een moment van uitwisseling plaats vinden tussen sprekers en het publiek.  Een tolk zal aanwezig zijn om steeds naar Nederlands of Frans te vertalen. We eindigen onze ochtend met een kleine snack - broodjes en drankjes - een goed moment voor discussies en uitwisselingen.

Praktische details:

1. Datum en plaats:

a. Zaterdag 9 december 2017 vanaf 10.00 uur

b. Centre Hospitalier Régional de Namur, Avenue Albert 1 185 in NAMEN

2. Toegang:

a. Voorzorgsmaatregelen: vergeet niet dat op de E42 Luik-Bergen belangrijke bouwlocaties het verkeer in beide richtingen vertragen voordat ze de E411 bereiken en in Namen aankomen. Er moet dus rekening mee worden gehouden om het begin van de conferenties niet te missen!

b. Het ziekenhuis is bereikbaar via afrit 14 van de autosnelweg E411 (Brussel-Luxemburg): volg "Namur-Centre" en "CHRN".

c. Het Vinci-publiek dat onze vergadering zal organiseren, staat op niveau -1 van de hoofdreceptie van de CHR van Namen.

De parking "bezoekers 1" staat tot onze beschikking (1 euro / uur).

3. Registratie:

Het is verplicht om ons in staat te stellen de nodige infrastructuur voor te bereiden en omdat we mogelijk te weinig ruimte hebben.

Registratie is mogelijk via de volgende mogelijkheden

Aanwezigheid op de conferentie en lunch is helemaal gratis.


Reservatie terugkeren naar Sam Stallaert voor 3 december 2017 registreer u per telefoon of e-mail en geef ons de nodige informatie over het aantal deelnemers.

U vindt ook een registratieformulier op de website die aan de conferentie is gewijd www.absm.be/action/medical-meeting


ik de ondergetekende ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………


adres : ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

lid* / niet lid*  Bindweefsel  /  medici* / student* / andere* wens de de conferentie bij te wonen op zaterdag 9 december 2017 en registreer ............... mensen.

* doorstreep onjuiste

Contactgegevens : Bindweefsel.be, Heerbaan 71, 3582 Koersel

                                                                                                                      

     E-mail : sam.stallaert@bindweefsel.be