Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Misschien verkiest u thuis te blijven wonen in de plaats van de stap naar een voorziening te zetten. Of verblijft u momenteel in een voorziening, maar wil u graag uw eigen thuis.

Die keuze ligt echter niet zo voor de hand. Meestal hebt u immers hulp nodig als u op uw eentje thuis wil (blijven) wonen. Hulp bij allerlei activiteiten uit het dagelijks leven. Het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) kan u in die zin een oplossing bieden. Het is een stap naar een zelfstandiger leven, naar meer sociale integratie.

Door middel van het PAB kan u immers niet alleen hulp krijgen om u aan te kleden, te koken, te eten of op te ruimen, maar ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vind je meer informatie over het Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en hoe je het moet aanvragen.