Wat vertel ik aan de verzekeringen en wat niet?

Als je een verzekering wil afsluiten, heb je 'mededelingsplicht' (zie kader). Je bent dus 
verplicht om alle relevante informatie te verschaffen aan de verzekeraar, ook over je 
gezondheidstoestand. 

Het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens, opzettelijk of onopzettelijk, kan 
ernstige gevolgen hebben.

Vaak wordt er medische informatie gevraagd of een medisch attest. Een door jou gekozen 
arts kan op jouw vraag een medische verklaring opstellen. Deze verklaring beperkt zich tot 
de beschrijving van je huidige gezondheidstoestand.

Het medisch onderzoek kan slechts steunen op de voorgeschiedenis van je huidige 
gezondheidstoestand en niet op technieken van genetisch onderzoek die dienen om je 
toekomstige gezondheidstoestand te bepalen.

De verzekeraar heeft dus geen inzage in genetische materie. Deze informatie 
communiceer je dan ook best niet met je verzekeraar.