Cutis Laxa

Wat is Cutis Laxa? 

Cutis Laxa  (CL) is een heel zeldzame aandoening van het bindweefsel dat slechts ongeveer 400 gezinnen per wereld treft , oftewel 1 op de 2.000.000 baby’s. Bindweefsel zorgt voor ondersteuning voor  vele delen van het lichaam , zoals  huid , spieren , gewrichten , bloedvaten tot zelfs inwendige organen .  

Het duidelijkste symptoom van cutis laxa is losse, gerimpelde huid. Dit is vooral zichtbaar rond het gezicht , romp, armen en benen. Doordat de huid geplooid is kan men er vroegtijdig verouderd uitzien.  

Er zijn veel verschillende soorten cutis laxa , waaronder een verworven vorm alsook verschillende erfelijke vormen . Aangezien cutis laxa wordt veroorzaakt door een gebrek of deficiëntie van het bindweefsel , worden de huidsymptomen ook vaak gezien in combinatie met problemen met  het  skelet , ademhalings- , -intestinale,  en cardiovasculaire systemen . De betrokkenheid van deze eventueel bijkomende lichaamssystemen is afhankelijk van het type van CL en / of de genetische oorzaak . 

Hoe is Cutis Laxa erfelijk overdraagbaar? 

Cutis Laxa (CL) wordt overgeërfd op veel verschillende manieren , afhankelijk van het type cutis laxa. Er zijn autosomaal dominante (AD) , autosomaal recessieve (AR) , en X – gebonden recessieve (XLR) vormen van erfelijke cutis laxa . Cutis laxa kan ook worden verkregen door een persoon die geen erfelijke vorm van CL heeft . De oorzaak van de verworven vorm van CL is onbekend, maar het treft meestal oudere volwassenen na een  ernstige ziekte met koorts en huiduitslag .

Deze personen kunnen schade hebben opgelopen aan het bindweefsel door omgevingsfactoren zoals blootstelling aan bepaalde medicijnen ,infecties , kankerbehandelingen , of secundair door een auto-immuunziekte zoals lupus en reumatoïde artritis .  

Wat zijn de verschillende types van Cutis Laxa?

Autosomaal dominante Cutis Laxa ( ADCL ) 

ADCL symptomen komen tot uiting tussen de geboorte en de jongvolwassen leeftijd . Symptomen zijn in sommige van deze patiënten enkel cutis laxa ( letterlijk betekent dit: slappe huid) . Echter ziet men bij sommige families ook specifieke gelaatstrekken, vooral dan aan de neus en oren. Ook hart- en longproblemen zoals aorta aneurysma en emfyseem zijn mogelijk. Echocardiografie en longfunctieonderzoek wordt aanbevolen voor deze patiënten om hart- en longcomplicaties te ontdekken voordat ze levensbedreigend worden .  

Autosomaal recessieve Cutis Laxa ( ARCL ) 

ARCL is onderverdeeld in verschillende subtypen ,afhankelijk  van de  specifieke symptomen en het gen dat de aandoening veroorzaakt . ARCL is verdeeld in ARCL1 , ARCL2 en ARCL3 , die dan verder zijn onderverdeeld in extra subtypes. 

ARCL1A of FBLN5

ARCL1A / FBLN5gerelateerde Cutis Laxa wordt gekenmerkt door cutis laxa , hernia’s , en pulmonale betrokkenheid zoals emfyseem vanaf een jonge leeftijd. Echter, er is een hoge mate van variabiliteit in beginleeftijd voor deze symptomen , zelfs binnen dezelfde familie . ARCL1A wordt veroorzaakt door mutaties in het gen FBLN5 . 

ARCL1B of FBLN4 ( EFEMP2 )

ARCL1B / FBLN4 ( EFEMP2 ) – gerelateerde cutis laxa wordt gekenmerkt door cutis laxa en de betrokkenheid van andere lichaamsdelen, voornamelijk het cardiovasculaire systeem ( arteriële problemen zoals tortuositeit , aneurysma’s en stenose ) , skelet ( losse gewrichten , lange dunne vingers , hernia , en breekbaarheid van het bot ) , en een aantal onderscheidende kenmerken met betrekking tot het gezicht en hoofd ( kleine kin, hoge gebogen gehemelte en ver uit elkaar geplaatste ogen) . ARCL1B kunnen zeer ernstig gevolg dood kort na de geboorte , of kan worden beperkt tot het bloedvat en gelaatstrekken hierboven vermeld . ARCL1B wordt veroorzaakt door mutaties in het FBLN4 ( EFEMP2 ) gen . 

ARCL1C of LTBP4

ARCL1C / LTBP4 – Gerelateerde Cutis Laxa wordt gekenmerkt door cutis laxa , evenals ernstige pulmonale , gastro-intestinale en urinaire problemen . ARCL1C is ook bekend het als UrbanRifkin – Davis Syndroom ( URDS ) . ARCL1C wordt veroorzaakt door mutaties in het gen LTBP4 . 

ARCL2A of ATP6V0A2

ARCL2A / ATP6V0A2 gerelateerde cutis laxa wordt veroorzaakt door mutaties in het gen ATP6V0A2 . Personen met dergelijke cutis laxa hebben rimpelige huid over het gehele lichaam wat verbetert met het ouder worden. Deze kinderen hebben een vergrote voorste fontanel , ontwrichting van de heupen bij de geboorte, hernia en bijziendheid. Veel personen met deze aandoening hebben ernstige vertraging in de ontwikkeling en epileptische aanvallen . Rimpelige huid-syndroom, een kleine hoofdomvang en mentale achterstaand , en spier- en skelet problemen wordt veroorzaakt door mutaties in hetzelfde gen ATP6V0A2. 

ARCL2B of PYCR1

ARCL2B / PYCR1 gerelateerde cutis laxa wordt veroorzaakt door mutaties in het gen PYCR1 . Klinische kenmerken van deze ziekte zijn cutis laxa wat leidt tot een oude uitstraling , groeiachterstand , vertraging in de ontwikkeling , gewrichts -en botproblemen , een klein hoofd , groot voorhoofd , driehoekig gezicht en grote oren. 

ARCL3 of het Barsy syndroom

ARCL3 ook gekent als het Barsy syndroom heeft fenotypische overlap met ARCL2A en ARCL2B . Het veroorzaakt cutis laxa met groeivertraging, matige tot ernstige mentale retardatie , staar en losse gewrichten. Andere huidproblemen naast de cutis laxa dragen bij aan een oude uitstraling . Er zijn meestal geen hart- of longproblemen . Sommige patiënten die in eerste instantie gediagnosticeerd waren met De Barsy syndroom bleken later mutaties in PYCR1 ( ARCL2B ) hebben , ATP6V0A2 ( ARCL2A ) , of ALDH18A1 . 

Occipitale Horn Syndroom ( OHS ) 

OHS is zeldzaam , met minder dan 100 gevallen wereldwijd. De symptomen worden meestal de eerste tien jaar van het leven reeds zichtbaar, en omvatten cutis laxa , botproblemen ( benige gezwellen op de achterkant van de schedel , losse gewrichten en een klein gestalte ) , en long, hart- en gastro- intestinale problemen zoals emfyseem , aneurysma’s , en hernia’s . Er kan ook spierzwakte en intelligentie varieert van laag normaal tot milde mentale retardatie . OHS is een stoornis van het kopermetabolisme door mutaties (veranderingen) in het ATP7A gen. Door deze mutaties  verkrijgen de lichaamscellen niet genoeg koper. Koper is nodig voor de goede werking van enzymen in vele celtypes , waaronder bot , huid en haar , alsook cellen die de bloedvaten en het zenuwstelsel omvatten. OHS wordt beschouwd als een minder ernstige vorm van het Menkes syndroom , die ook wordt veroorzaakt door mutaties in het gen ATP7A gen . OHS is eerder gerefereerd als het Ehlers – Danlos syndroom type IX en X-gebonden Cutis Laxa . Het wordt weleens X – gebonden cutis Laxa genoemd omdat het ATP7A gen gelokaliseerd is op het X -chromosoom en overerfbaar is als X-gebonden recessieve ( XLR ) aandoening. Daarom beïnvloedt OHS meestal alleen mannen.  

Gerodermia Osteodysplastica ( GO) 

GO is een soort van cutis laxa die optreedt bij baby’s of jonge kinderen . Deze kinderen hebben losse huid, meestal aan de handen , voeten  als ook hun gezicht . Andere uitingsvormen zijn onder meer een kleine kaak , heupdislocaties , hernia’s , osteoporose , botbreuken en dwerggroei . Net zoals bij ARCL3  zijn er meestal geen cardiovasculaire of pulmonale symptomen. GO is eveneens een autosomaal recessieve aandoening veroorzaakt door mutaties in het GORAB ( SCYL1BP1 ) gen . 

MACS Syndroom 

Het MACS Syndroom wordt gekenmerkt door macrocephaly ( groot hoofd ) , alopecia  (dun haar ) , cutis laxa , en scoliose . Andere verschijnselen zijn onder meer gezwollen oogleden , platvoeten , losse gewrichten en een kort gestalte . MACS is een autosomaal recessieve aandoening veroorzaakt door mutaties in het RIN2 gen . 

Verworven Cutis Laxa 

Verworven cutis laxa treedt meestal op bij oudere volwassenen . Hoewel de oorzaak onbekend is , is er bij sommige personen cutis laxa vastgesteld na bepaalde blootstelling aan omgevingsfactoren ( sommige medicijnen , infecties of auto-immuunziekten.) Verworven cutis laxa is niet erfelijk. 

Hoe wordt Cutis Laxa gediagnosticeerd? 

De diagnose van cutis laxa wordt gesteld door fysisch onderzoek van de huid door een arts zoals een klinisch geneticus of dermatoloog . Het type van cutis laxa wordt bepaald door de bijkomende symptomen en familiale anamnese.  In sommige gevallen kan het type worden bevestigd door genetisch onderzoek .  

Bestaan er behandelingen voor Cutis Laxa ? 

Na de diagnose ondergaan patiënten met cutis laxa  doorgaans cardiovasculaire en pulmonale evaluaties , zoals een echocardiogram en longfunctietesten . Behandeling van patiënten met cutis laxa bestaat onder andere uit de behandeling van symptomen , zoals chirurgisch herstel van hernia’s.  Geneemiddelen zoals bèta – blokkers worden geacht de groei van aorta aneurysma te voorkomen en ook longemfyseem wordt symptomatisch behandeld . Regelmatige cardiovasculaire en pulmonale follow – up wordt best opgestart vanaf de geboorte of direct na de diagnose .

Uitlokkende omgevingsfactoren zoals het roken van sigaretten ( verergeren emfyseem) en zonnebaden (huidbeschadiging) moet worden vermeden , in het bijzonder door patiënten met cutis laxa . Sommige personen met cutis laxa  kiezen ervoor om plastische chirurgie te ondergaan . Hoewel het resultaat van plastische chirurgie meestal zeer goed is , kan het probleem van losse huid terugkeren. 

PROGNOSE 

De prognose van cutis Laxa varieert naargelang de vorm van de aandoening . De effecten kunnen relatief mild zijn met individuen die een redelijk normaal vol leven leiden , maar de ziekte kan voor anderen levensbedreigend zijn . 

PREVENTIE 

De erfelijke vormen van cutis laxa zijn genetisch bepaald en zijn tot op heden niet te voorkomen . Genetische counseling kan nuttig zijn voor iedereen met een familiegeschiedenis van cutis laxa. De oorzaak van verworven Cutis Laxa is niet bekend , dus kunnen er geen preventieve maatregelen worden genomen .